Privacybeleid

Cachet Royal, gevestigd aan Industrieweg 19 2382 NR Zoeterwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.cachetroyal.nl, Industrieweg 19, 2382 NR Zoeterwoude, Tel: +31718870440

Murat Haykir is de Functionaris Gegevensbescherming van Cachet Royal. Hij is te bereiken via info@cachetroyal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cachet Royal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cachetroyal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cachet Royal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Cachet Royal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cachet Royal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cachet Royal) tussen zit. Cachet Royal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: JBM Economy Service en DHL Parcel voor het verzenden van bestellingen. Snelstart, en Windows Office ten behoeve van administratie en facturatie, Secure Intermail voor het veilig indienen van klant adressen ten behoeve van folder en actie verspreiding, Dropbox bij het bewaren van product foto’s en website
bestanden. Wo Commerce voor het ontvangen en verzenden van online bestellingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cachet Royal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Contactgegevens, voor het contact opnemen ten behoeve van vragen of verzoeken die te maken hebben met verkoop of retourneren. Bewaartermijn, 7 jaar na laatste aankoop. Adresgegevens, voor het verzenden, bezoeken of retourneren van bestellingen en/of winkel bezoeken. Bewaartermijn 7 jaar na laatste aankoop. KvK uittreksel gegevens i.v.m. controle handelsregister, branche overkomst. Na controle worden de KvK uittreksels niet bewaard. Bij particuliere verkoopnoteren wij geen gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cachet Royal deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cachet Royal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Cachet Royal uw persoonsgegevens aan andere derden.
Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

▪JBM Pakketdiens portal >
Verzenden en retourneren van bestellingen en pakketten per post
▪DHL pakketdienst portal >
Verzenden en retourneren van bestellingen en pakketten per post
▪Intermail B.V. Secure Intermail >
Verzenden van actie folders
▪WooCommerce >
Voor het verzenden van online bestellingen
▪Paypal >
Voor het verzenden van bestellingen en online betalingen via de webshop
▪Mollie Payments >
Voor het verzenden van bestellingen en online betalingen via de webshop

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cachet Royal gebruikt functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast maakt Cachet Royal gebruik van advertentiecookies via sites van derden. Deze cookies worden gebruikt om advertenties te tonen op basis van uw website-navigatiegedrag en aankoopgedrag in het verleden wanneer sites van derden bezoekt. Indien u niet akkoord bent gegaan met dit Privacy – en Cookiebeleid, is het mogelijk dat er nog steeds advertenties verschijnen op andere sites en in uw social media new feeds. Deze advertenties zullen dan
niet worden gepersonaliseerd door onze dienstverleners of door ons. Het Privacy- en Cookiebeleid van Cachet Royal geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Indien u meer informatie nodig heeft, raden we u aan om het van toepassing zijnde Privacy- en Cookiebeleid van deze andere websites te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cachet Royal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cachetroyal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek
door u tot inzage is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cachet Royal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cachet Royal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cachetroyal.nl

Laat je inspireren en adviseren in onze showroom!

200 vierkante meter in Zoeterwoude waar je alles kan zien, voelen en uitproberen. 

0
X